เกี่ยวกับเรา

Transition Systems

ทรานซิสชั่น ซิสเต็มส์ กรุ๊ป (ทรานซิสชั่น) ก่อตั้งในปี 2542 เป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายสินค้าด้านไอที ซิเคียวริตี้, เครือข่าย, สตอเรจ และคอนเวอร์เจนโซลูชั่น ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ด้วยนิยามของเราที่ว่า “Build IT right” ทรานซิสชั่นให้บริการไอทีโซลูชั่นครบวงจรกับโครงสร้างพื้นฐานสู่ตลาดอย่างกว้างขวาง พร้อมด้วยบุคลากรที่มีทักษะสูง พร้อมให้การสนับสนุนการสื่อสารที่เหนือชั้นกว่า ด้วยการให้คำปรึกษาในการลงทุนรวมถึงบริหารโครงการในระดับภูมิภาค การใช้งาน การสำรวจตลาด และการให้บริการด้านการขายอย่างครบวงจร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบความมั่นใจให้กับลูกค้าและคู่ค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมด้วยบริการที่ทรานซิสชั่นมอบให้อย่างครบถ้วน

ทรานซิสชั่น มีสำนักงานใหญ่อยู่สิงคโปร์ มีทีมงานที่เติบโตกว่า 300 คน ครอบคลุม 8 ประเทศ ในเอเชียแปซิฟิก รวมถึงประเทศมาเลเซีย ประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ออสเตรเลีย และอินเดีย  พันธมิตรของทรานซิสชั่นเป็น  ผู้จำหน่ายไอทีชั้นนำระดับโลกที่เป็นตัวแทนจำหน่ายไอที รวมทั้งผลิตภัณฑ์ และโซลูชั่น รายละเอียดเพิ่มเติมเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ www.transition-asia.com

เป้าหมายของเรา

ช่วยให้คู่ค้าสามารถดำเนินธุรกิจไอทีได้อย่างรวดเร็วและมีความเป็นไปได้ในการสร้างผลกำไรสูงสุด สามารถแข่งขันกับตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้

กุญแจสู่ความสำเร็จ

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี : ทรานซิสชัน่ มีทีมงานได้ผ่านการสอบเป็นผู้เชี่ยวชาญจากเจ้าของสินค้า ซึ่งช่วยให้สามารถช่วยเหลือคู่ค้าภายใต้การดำเนินการที่ซับซ้อนจากโครงสร้าง การออกแบบ และการพัฒนา

การอบรมผู้เชี่ยวชาญจากเจ้าของสินค้า : ทรานซิสชัน่ มีเครื่องอำนวยความสะดวกในการฝึกหัดการรับรองการขายและตารางการฝึกอบรม ในหลักสูตรฝึกอบรมได้มีการเชื่อมต่อกับห้องทดลองขนาดใหญ่ที่มีเครื่องมือประสิทธิภาพสูง ทำให้นักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติงานได้จากเครื่องมือจริง

ครอบคลุมทุกพื้นที่ : ทรานซิสชัน่ มีทีมที่มีประสิทธิภาพการทำงานสูง สามารถให้ความช่วยเหลือคู่ค้า และเจ้าของสินค้าในการดูแลระหว่างสินค้า การขนส่ง และพิธีการศุลกากร ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินการเป็นไปอย่างง่ายดาย และตรงเวลา

การทำงานจากศูนย์กลาง

Transition Solution Center ที่ทำงานร่วมกับคู่ค้าเป็นโครงการนำร่องที่จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับผู้ใช้ ประกอบไปด้วย:

- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี - การพัฒนาโซลูชั่น
- การทดสอบ - การทดสอบแอพพลิเคชั่น และแพลตฟอร์ม
- การสาธิตโซลูชั่น - ห้องวิจัย
เข้าสู่ระบบ
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์